Page content

article content

Business Planning of Performance Management wat is het nu eigenlijk?

Business planning en performance management, in deze wereld worden allerlei verschillende termen en vakjargon gebruikt. Deze termen betekenen vaak hetzelfde. Deze blog heeft als doel meer duidelijkheid te verschaffen in dit vakgebied. Business planning voor dummy’s.

Welke termen worden er gebruikt en wat betekenen ze eigenlijk? Dit kan namelijk velen van ons ‘boven de pet gaan’. Daarom willen we er graag eens een balletje over op gooien.

Laten we beginnen met een samenvatting van de termen die worden gebruikt:

 • Enterprise Performance Management (EPM)
 • Corporate Performance Management (CPM)
 • Financial Performance Management
 • Business Planning
 • Planning, Budgeting & Analysis
 • Selfservice Planning
 • Strategic Corporate Performance Management (SCPM)
 • Financial Corporate Performance Management (FCPM)
 • Business Performance Management
 • Business Intelligence
 • Advanced Analytics
 • Decision making support systems
 • Forward looking solutions
 • Forward looking decision making
 • Planning systems

Betekenis van de termen

Maar wat is nu precies de betekenis van deze termen als we naar Wikipedia gaan? Een voorbeeld. We zoeken op ‘corporate performance management’. We krijgen de volgende definitie: ‘Het proces waarin het behalen van doelen, ofwel het leveren van prestaties, wordt beheerst met als uiteindelijk doel de strategie van de organisatie te realiseren’. Het doel van CPM is om een duidelijk overzicht te geven in de voortgang en de prestaties van de verschillende afdelingen en departementen. Dit overzicht moet de organisatie helpen om de juiste beslissingen te kunnen nemen. Het gaat dus om bedrijfsdoelen en hoe deze te halen.

Het is een vakgebied welke organisaties moet helpen om beter grip te krijgen op bedrijfsprocessen en prestaties. De termen hiervoor beschreven hebben min of meer dezelfde betekenis. Waarom dan zoveel termen die hetzelfde beschrijven? Laten we het erop houden dat het volgende spreekwoord hier op gaat: ‘Zoveel hoofden, zoveel zinnen’. Het zijn vooral de onderzoeks- en adviesbureaus in de informatietechnologie sector die hier medeoorzaak aan zijn.

Business planning

Hoe we dit vakgebied uiteindelijk noemen maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. Wij vinden de term ‘business planning’ het beste passen.

Planning heeft namelijk zowel betrekking op het proces om tot een plan te komen, op het plan zelf als op de juiste en tijdige uitvoering van het plan.

Planning kan een doorslaggevende rol spelen bij het vermijden van fouten en het herkennen van kansen. Een goede planning geeft aan dat het management de organisatie kent en dat er nagedacht is over ontwikkelingen op het gebied van producten, management, financiën en, misschien het belangrijkste, de externe omgeving. Dit zijn markten, concurrentie, gebruikers en regulering. Planning helpt de toekomst voorspellen, de toekomst op zekere hoogte zichtbaar te maken en een brug te slaan tussen het heden en onze toekomst.

Bij Planningyard hebben we er daarom bewust voor gekozen om dit vakgebied ‘business planning’ te noemen. Volgens ons dekt deze term de lading het best.

Business planning processen, mensen en technologie

Business planning zijn de processen en technologie die mensen in hun dagelijkse werk ondersteunt om betere plannen en beslissingen te kunnen nemen. Goede plannen worden ondersteund wordt door correcte feiten. Hiermee bedoelen we niet plannen en beslissingen die worden genomen op basis van uw onderbuikgevoel. De feiten moeten komen bij de meeste organisaties uit een steeds groter wordende brei aan bedrijf data. Deze wordt gepresenteerd onder de noemer ‘informatie’. De transformatie van data naar informatie wordt gedaan door processen die deze data uit de verschillende bronnen verenigt en ‘schoonmaakt’. Dit om er zeker van te zijn dat deze informatie correct is en door iedereen wordt vertrouwd. We noemen dit ook wel ‘datakwaliteit’. Omdat de hoeveelheden data die op ons af komt sterk groeit, zorgt dit voor de nodige uitdagingen.

Kort door de bocht, voor het nemen van een beslissing op basis van informatie gaat het meestal om de beantwoording van drie essentiële vragen.

 1. Hoe doe we het?
 2. Waarom?
 3. Wat zouden we moeten doen?

Business Planning houdt zich voornamelijk bezig met deze laatste vraag, waarbij de antwoorden op de eerste vragen een samenspel vormen. Vaak is het eerst inzicht verkrijgen en dan plannen, vooruitkijken en voorspellen.

Business planning versus BI

De eerste twee vragen worden beantwoord door gebruik te maken van zogenaamde Business Intelligence (BI) systemen en processen. Dit geeft ons inzicht in informatie uit het verleden. U kunt het vergelijken met voorwaarts sturen vanuit een achteruitkijkspiegel. De meeste bedrijven gebruiken hier inmiddels de meest prachtige BI-visualisatie tools voor. Maar hiermee wordt de laatste vraag ‘wat zouden we moeten doen?’ nog niet beantwoord. En dit is nu precies waar wij als Planningyard ons werk van hebben gemaakt. Plannen en vooruitkijken om te weten wat we zouden moeten doen. Wij noemen dit ‘Business Planning’.

Business planning software

Het kunnen analyseren van het verleden, kunnen acteren in het heden en onze visie projecteren op de toekomst. Zo proberen we de organisatie zo goed mogelijk te sturen en bij te sturen met als brandstof: data. We zijn data gedreven organisatie geworden. De dat komt uit de verschillende bedrijfssystemen aanwezig binnen uw organisatie. En ook data van buiten uw organisatie (o.a. Cloud, sociale media, internet, externe data, big data). Al deze data moet worden omgezet in informatie die klopt en wordt vertrouwd.

Dit doen we door deze data te analyseren en te leren van het verleden. Vervolgens richten we onze blik op de toekomst door het opstellen van plannen en voorspellingen. Door deze plannen constant te meten met wat er daadwerkelijk gebeurt in de organisatie kunnen we de organisatie beter en sneller (bij) sturen. Heel belangrijk hierin is dat de processen die dit mogelijk maken op orde zijn en de juiste prestatiegerichte bedrijfscultuur aanwezig is. Zijn deze aanwezig dan is het zaak om deze constant te optimaliseren en automatiseren.

In veel gevallen worden deze processen nog steeds ondersteund met ‘good old’ Microsoft Excel spreadsheets. Echter willen we dit vandaag de dag op een veilige en professionele manier uitvoeren, gebruik makend van moderne technologieën, dan moeten we gebruik maken van speciale business planning software (of tooling).

Deze software biedt onder andere de volgende mogelijkheden, strategische planning, financiële planning, sales & operations planning, HR planning, marketing planning en nog veel meer.

In onze volgende blogs willen we dieper in gaan op de betekenis van deze functionele mogelijkheden. Alsmede ook de technische- en architectuur mogelijkheden van deze speciale business planning software tools. Ook zullen wij een aantal van deze tools onder de loep nemen en vergelijken.

Business planning ondersteuning

Planningyard heeft de kennis en kunde in huis om uw organisatie te ondersteunen bij de zoektocht naar een betere business planning. We richten ons eerst op het proces en uw mensen (cultuur) om vervolgens te kijken hoe we deze het best kunnen ondersteunen en optimaliseren met speciale business planning software. Bent u geïnteresseerd geraakt door deze blog? Schroom u dan niet om contact met ons hierover op te nemen.

Business planning workshop – Speciale actie – Gratis!

Speciaal voor de zomer maanden hebben we een speciale actie waarbij we in een halve dag workshop, samen met uw mensen, middels een business planning canvas exercitie uw processen gaan analyseren. Met als doel om een eerste stap te maken in de verbetering hiervan en kennis te vergaren over dit boeiende vakgebied.

PDF Download;

Business Planning of Performance Management wat is het nu eigenlijk

NEEM NU CONTACT MET ONS OP!

Contact

Comment Section

0 reacties op “Business Planning of Performance Management wat is het nu eigenlijk?

Plaats een reactie


*