Page content

article content

Succesvolle bedrijfsteams van de toekomst bouwen? Doe Deze 5 dingen onmiddellijk.

Vooruitkijken deel 2.

De afgelopen twee jaar hebben slimme mensen bij Google proberen uit te vinden wat de meest succesvolle en meest effectieve teams gemeen hebben. Men wilde onderzoeken waarom sommige teams uitblinken en andere teams juist achter blijven. Om dit te onderzoeken bracht Google haar beste en slimste mensen bij elkaar in project Aristoteles. Wat zijn de ingrediënten voor een bedrijfsteam van de toekomst?

Voordat dit onderzoek werd gedaan geloofde het executive management van Google dat het bouwen van dreamteams een kwestie was van de beste en slimste mensen bij elkaar te zetten. Bijvoorbeeld de beste ingenieur met een MBA met een PhD. Een perfecte team, of toch niet? Google kwam er achter dat deze aanname in zijn geheel niet klopt.

Research

Na maanden research kwamen ze er achter dat er geen duidelijk patroon van karakteristieken te vinden was die te vangen is in een ‘dreamteam’ algoritme.

Ze kwamen er achter kwam dat ze een aantal ongrijpbare zaken over het hoofd hadden gezien. Deze ongrijpbare of onbewuste zaken kunnen het best worden omschreven als normen en waarden van de groep. Juist deze diep gewortelde normen en waarden blijken grote invloed te hebben op het functioneren van mensen in een groep.

Met dit nieuwe inzicht richte men het onderzoek op uit te vinden welk gedrag de collectieve intelligentie van een groep mensen vergroot.

Vijf karakteristieken

Uit dit onderzoek kwamen vijf karakteristieken die succesvolle teams versterken:

1. Betrouwbaarheid.

Teamleden krijgen dingen voor elkaar op tijd en voldoen aan de verwachting.

2. Structuur en duidelijkheid.

Krachtige teams hebben duidelijke doelstellingen en hebben de teamleden een duidelijke rol en functie binnen de groep.

3. Betekenis.

Het werk heeft een persoonlijke betekenis voor ieder teamlid.

4. Impact.

De groep gelooft dat hun werk een groter doel heeft en een positieve impact op ‘the greater good’.

Ja. dat is vier. Echter is de laatste de belangrijkste bevinding:

5. Je veilig voelen.

We hebben allemaal wel eens in meetings gezeten waarin je terughoudend was in het stellen van vragen of opperen van ideeën, omdat je dacht dat je incompetent was. Hoe gaaf voelt het wanneer je in een omgeving bent waarin je alles wat je doet of zegt niet onder een vergrootglas ligt. Stel je jezelf voor in een compleet andere omgeving. Een situatie waarin ieder teamlid zich vrij voelt om risico’s te nemen, haar mening te geven en vragen te stellen zonder te oordelen. Een cultuur waarin managers rugdekking geven en teamleden ruimte geven hun talenten te ontplooien. Dat is wat de Amerikanen zo mooi ‘psychological safety’ noemen.

Het was voor Google wellicht niet het antwoord waar ze op hoopten: meetbare data. Echter kwamen ze er achter dat teamleden in een veilige omgeving minder snel weggaan, meer open staan voor de kracht van diversiteit en uiteindelijk het meest succesvol zijn.

Het Perfecte Team

Een perfect team samenstellen is wellicht veel subjectiever dan we zouden willen. Maar wanneer je je focussed op deze vijf karakteristieken is de kans groot dat je een bedrijfsteam van de toekomst bouwt. Google heeft in ieder geval de wijze Griekse filosoof Aristoteles trots gemaakt door te bewijzen dat het geheel groter is dan de som der delen.

Bij Planningyard geloven we dat we bedrijfsteams kunnen versterken en laten uitblinken. Teams die in toenemende mate samenwerken met bedrijfsinformatie. Hoe dan? Door ze beter vooruit te laten kijken en hun planningstaken beter uit te laten uitvoeren. Dit door business planningsprocessen, taken en teams te optimaliseren met business planning software.

Planningyard helpt bedrijven succesvolle teams te bouwen door ieder teamlid in staat te stellen:

  • Om op basis van verkregen inzichten uit data (BI) beter vooruit te kunnen kijken en hier naar te handelen (business planning of performance management)
  • Op tijd en conform verwachtingen planningstaken te kunnen uitvoeren.
  • Betere beslissingen te nemen, wat zouden we nu moeten doen? Impact hebben op de toekomst, beslissingen niet gebaseerd op onderbuik gevoel maar op basis van betrouwbare en veilige informatie.
  • Een duidelijke en persoonlijke rol, doelstelling, kpi’s en structuur te geven waarbij iedereen deelneemt aan een geïntegreerd planningsproces.
  • Deze informatie makkelijk met elkaar kunnen communiceren, een versie van de waarheid.
  • Het gehele team te laten bijdragen aan ‘the greater good’.
  • En wellicht het aller belangrijkste, in deze tijd van digitale transformatie en disruptie, teamleden een GPS te bieden om als team en bedrijf een veilige omgeving te creëren om makkelijk stappen voorwaarts te maken.

Deze zaken dragen daadwerkelijk bij om succesvolle teams van de toekomst te bouwen! Wordt ook een bedrijf van de toekomst, zie ook onze eerdere blog: vooruitkijken deel 1. Het is aan u om hier niet langer over te praten, ga over tot actie!

Hoe we dit doen? Planningyard

Wij zijn specialisten op gebied van business planning implementaties: teams, processen en software. Onze producten en diensten helpen mensen los te komen van het leven in de waan van de dag, door ze te helpen vooruit te kijken en beter te plannen.

Planningyard biedt een Business Planning Jobs Platform voor al uw planningstaken en processen, voor al uw medewerkers.

bron Google research: New York Times ‘What Google learned from its quest to build the perfect team’

Comment Section

0 reacties op “Succesvolle bedrijfsteams van de toekomst bouwen? Doe Deze 5 dingen onmiddellijk.

Plaats een reactie


*